Individuel terapi

Individuel terapi

Individuelle samtaler foregår på dine præmisser dvs. du afgør hvad der skal tales om og hvad formålet er med samtalen.

Samtalen er en anerkendende samtaleform, hvor der kigges på problemstillinger, erfaringer og hidtidige og nuværende indsatser. Ud over problemhistorien, vil der være meget fokus på alle dine andre historier som du har med dig mhp. at bringe dig videre i livet. At der bliver skabt håb, energi og ny forståelse og mere hensigtsmæssige handlemuligheder, så du kan gå fra at føle dig begrænset til at opdage de uanede muligheder og tage ny handling derudfra.

Forløb og antal samtaler aftales individuelt.