Jeg tilbyder

Jeg tilbyder

Individuel-, par- og familieterapi med mulighed for, at det foregår hjemme i dit/jeres hjem i Region Syddanmark.

Der er fokus på at bringe forståelse ind og skabe mening, hvorfor spiseforstyrrelse eller anden belastning har gjort sit indtog i det enkelte menneske og familien. Der ud over at få adskilt spiseforstyrrelsen i sproget, så der kan komme mere fokus på det enkelte menneske og mindre på spiseforstyrrelses symptomer og adfærd. Spiseforstyrrelse er at betragte som en overlevelsesstrategi, så det handler i høj grad om, at få hjælp til de ting der ligger bag rent følelsesmæssigt, samt at få ændret de mere eller mindre fastlåste adfærdsmønstre, som er blevet tillært og som ikke længere er hensigtsmæssige og at slippe spiseforstyrrelsesidentiteten og finde sig selv.

Jeg tilbyder også terapi til trivsels problemer, depression, angst, OCD, selvskadende adfærd, personlighedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, ADHD, Aspergers syndrom.